18 Fenton Street, Bendigo sold price  [Street view]